5

Preventieve inspecties

In geval van storingen is het van belang dat u snel wordt geholpen. Maar veel belangrijker en zinvoller is: storingen voorkomen.

Voor meerdere klanten hebben wij een systeem van preventieve inspecties opgezet, waardoor het aantal onverwachte storingen per jaar fors kan worden teruggedrongen.

In dit systeem worden al uw machines in kaart gebracht. Daarna worden per machine de relevante inspectiepunten ingevoerd, samen met een inspectie-interval. Denk hierbij aan motoren, lagers, cilinders, riemen, sensoren, reflectoren, verwarmingselementen enz. Hoever we hierin gaan verschilt per situatie.

Bij elke inspectieronde (wekelijks / maandelijks) wordt een actuele lijst met inspectiepunten uitgeprint, waarmee wij of uw TD de inspectieronde afhandelen. Alle bevindingen worden meteen genoteerd, zodat vervolgacties snel en eenvoudig uitgevoerd kunnen worden.

Laat ons uw inspectiesysteem opzetten, zodat ook bij u de groene lamp zoveel mogelijk blijft branden!